Zákaznický servis: 8:00 - 16:00 Pondělí - Pátek, + 420 773 628 872                       Informace k první objednávce najdete ZDE

 

x

Vnitřní oznamovací systém

Obchodní korporace Natures Care CZ s.r.o., se sídlem Hlavní 15, 768 04 Střílky, IČ:26288605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložce 41910, v návaznosti na zákonnou povinnost dle z.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o vnitřním oznamovacím systému Natures Care CZ s.r.o. (dále jen: „společnost“)

 

Oznámení lze podávat příslušné osobě:

Diana Vavřínová, e-mail: oznameni@naturescare.cz, telefon: +420 605 559 263.

Paní Diana Vavřínová je určenou příslušnou osobou dle ustanovení § 10 zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů.

 

1. K ČEMU SLOUŽÍ VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM?

Společnost zřídila vnitřní oznamovací systém pro účely podávání oznámení o možném protiprávním jednání společnosti v oblastech vymezených zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, případně směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. Října 2019 o ochraně osob. Takové oznámení dále jen: „oznámení“, fyzické osoby oprávněné k podání oznámení dále jen: „oznamovatelé“.

 

2. JAKÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ LZE OZNAMOVAT?

Vnitřní oznamovací systém slouží pro podávání oznámení o protiprávních jednáních:

 1. majících znaky trestného činu,
 2. majících znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100.000,- Kč a více,
 3. porušujících zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,
 4. porušujících jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do některé z následujících oblastí:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie,
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

3. JAKÉ OSOBY MOHOU BÝT OZNAMOVATELEM?

Vnitřní oznamovací systém může v postavení oznamovatele využít fyzická osoba, která pro společnost:

 • vykonává zaměstnání,
 • odbornou praxi či stáž,
 • dobrovolnickou činnost,

a která získala informace o případném protiprávním jednání společnost dle bodu II. v souvislosti s touto prací nebo výkonem obdobné činnosti uvedené v odrážkách shora. Prací nebo obdobnou činností se rozumí rovněž ucházení se o kteroukoliv z výše uvedených činností.

Z podávání oznámení společnost Natures Care CZ s.r.o. v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje přijímání oznámení od externí osoby, tzn. osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

 

4. JAK PODAT OZNÁMENÍ?

Preferovanou formou je vyplnění formuláře, který je ke stažení zde  a který lze doručit způsoby popsanými níže.

Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému je možné podat příslušné osobě, kterou je paní Diana Vavřínová, a to:

 1. e-mailem, který je potřebné zaslat na e-mailovou adresu oznameni@naturescare.cz, která je zřízena výhradně k přijímání oznámení;
 2. telefonicky prostřednictvím telefonické linky + 420 605 559 263, a to v běžné provozní době společnosti;
 3. písemně poštou zaslanou na adresu sídla společnosti Hlavní 15, 768 04 Střílky vyhrazeně k rukám paní Diany Vavřínové bez označení odesílatele (tj. obyčejnou zásilkou);
 4. osobně předložením písemného oznámení nebo ústně v budově nacházející se na adrese Zámecká 73 k rukám paní Diany Vavřínové v běžné pracovní době a, pokud možno, po předcházející domluvě s paní Vavřínovou.

 

5. CO BY MĚLO OBSAHOVAT OZNÁMENÍ?

Oznámení musí obsahovat

 • jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné dovodit totožnost oznamovatele
 • kontaktní údaje pro možnost informovat o přijetí a způsobu vyřízení oznámení
 • popis případného protiprávního jednání

Oznamovatel by měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by měl jednat v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Společnost se bude bránit, uvede-li oznamovatel v oznámení vědomě nepravdivé informace anebo jej učiní v zájmu poškodit společnost.

Učinění oznámení není porušením bankovního tajemství, smluvní mlčenlivosti a povinností zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu nebo jiných druhů mlčenlivosti s výjimkou povinností:

 1. zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
 2. zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti:
 3. a) notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,
 4. b) státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,
 5. c) advokáta a advokátního koncipienta,
 6. d) soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,
 7. e) soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,
 8. f) zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 9. zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 10. zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

 

 6. JAK JE CHRÁNĚN OZNAMOVATEL?

Zajistíme, bylo-li Oznámení podáno prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému, 

 • ochranu totožnosti Oznamovatele;
 • ochranu před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči Oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů (jako jsou příbuzní, osoby blízké atd.).

 

7. CO SE BUDE DÍT PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ?

S veškerými oznámeními a s totožností oznamovatele bude seznámena pouze příslušná osoba.

Zákon stanoví, že do 7 kalendářních dnů musí oznamovatel obdržet potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by měl oznamovatel obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů).

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, bude společnosti příslušnou osobou doporučeno přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

V průběhu prošetřování příslušná osoba může požádat oznamovatele o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací.

 

8. MŮŽE OZNAMOVATEL PODAT OZNÁMENÍ MINISTERSTVU SPRAVEDLNOSTI?

Ano, oznámení lze rovněž podat ústně, či písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti můžete použít internetové stránky https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

 

 

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Ads