Domů / Dodací podmínky
Kategorie
Odběr novinek

Dodací podmínky

DODACÍ PODMÍNKY společnosti Natures Care CZ s.r.o. (jako „prodávající“)

pro dodávky v rámci České republiky

Veškeré právní vztahy mezi kupujícími a prodávajícím se řídí účinnými Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačními podmínkami, těmito Dodacími podmínkami a Rámcovou kupní smlouvou, je-li mezi stranami uzavřena.

 

CENY, SLEVY A BONUSY

Ceny jsou uvedeny v platném ceníku, jako VOC (velkoobchodní ceny) bez DPH.

Slevy, bonusy a akční nabídky platí pro odběratele (kupující), kteří splňují následující podmínky:

  • uzavřeli s prodávajícím Rámcovou kupní smlouvu
  • nemají vůči prodávajícímu žádné závazky po lhůtě splatnosti
  • pokud je jim zboží odesíláno na fakturu, vrací včas a řádně potvrzené dodací listy.

Pokud odběratel nesplní výše uvedené podmínky, nebude mu zboží zasíláno, popř. pouze na dobírku za základní VOC ceny – bez nároku na slevy a akční nabídky.

 

SLEVY

Logistickou slevu 3,5 % poskytujeme na objednávky od 3 000 Kč bez DPH: odběratelům, kteří posílají své objednávky přes on-line portál www.naturescare.cz.

Objemovou slevu 2% poskytujeme: při objednávce v celkové hodnotě nad 5 000,- Kč (bez DPH, před slevami).

Množstevní slevu 2% poskytujeme: při objednávce v celkové hodnotě nad 10 000,- Kč (bez DPH, před slevami).

Marketingovou slevu 5 % poskytujeme na objednávky od 3 000 Kč bez DPH: odběratelům, kteří pravidelně odebírají 80% sortimentu značek a 80% sortimentu každé značky.

Slevy se načítají a nevztahují se na akční nabídky a výprodeje (hodnota akčních nabídek se však započítává do objemové slevy).

 

Zasílání, MINIMÁLNÍ objednávka, balné a poštovné

Zboží odesíláme zpravidla druhý pracovní den po přijetí objednávky přepravní službou (nyní Česká pošta). Objednávky s marketingovou slevou jsou vyřizovány přednostně.

Minimální výše objednávky je 1 200,- Kč (bez DPH). Poštovné účtujeme ve výši 90,- Kč (bez DPH). Při objednávce v hodnotě vyšší než 3 500,- Kč (bez DPH) poštovné neúčtujeme.

Přebírání balíků – zásilka ve více balících. Pokud je vaše zásilka rozdělena do více balíků, je na nich vyznačeno: číslo balíku / celkový počet balíků. Žádejte po přepravní službě vydání všech balíků naráz. V případě dobírkových balíků je celková cena dobírky rozdělena mezi všechny balíky zásilky (každý balík je dobírkou).

 

DOKLADY

Ke zboží budeme přikládat pouze fakturu v jednom vyhotovení. Faktura bude zaslána také elektronickou poštou ve formátu pdf. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím představuje současně dodací list, neboť zachycuje obsah a objem dodávky. Kupující je po převzetí dodávky zboží povinen bezodkladně, nejpozději do 3 dní od převzetí dodávky, potvrdit prodávajícímu převzetí kompletní dodávky, a to elektronickou formou buďto potvrzením obsahu faktury (případně obsahu dodacího listu) případně odesláním zprávy elektronické pošty ve znění potvrzující obsah a objem dodávky. V případě, že kupující nepotvrdí e-mailem doručeným prodávajícímu převzetí kompletní dodávky ve shora uvedené lhůtě anebo nedoručí ve stejné lhůtě prodávajícímu e-mail s uvedením, jaké zboží případně nebylo dodáno, má se za to, že zboží bylo dodáno v plném rozsahu dle vystaveného daňového dokladu, případně dodacího listu.

 

NEDODANÉ ZBOŽÍ

Zboží, které jste si objednali, ale nebylo dodáno ani fakturováno, si prosím objednejte znovu s další objednávkou.

 

Certifikáty, dokumentace

Obaly - společnost Natures Care CZ s.r.o. je zapojena do systému EKO-KOM (ID EK-F00031420).

Veškeré certifikáty, prohlášení a dokumentace je k dispozici na vyžádání.

Potraviny označené BIO jsou registrovány u kontrolní organizace ABCERT, registrační číslo CZ--010-01002-BCH.

 

Informace

Pro aktuální informace a stavu objednávky, dotazy a případné reklamace volejte + 420 773 628 872 .

 

Tyto dodací podmínky platí od 01. 06. 2017 a jejich platností se ruší veškeré předchozí dodací podmínky, slevové programy.

 

© Používáme e-shop oXyShop X5 od společnosti oXy Online s.r.o.